Economic Board Utrecht

Economic Board Utrecht

Initiatiefnemer van Get Connected & Healthy Urban Office Challenge

7 Betaalbare en duurzame energie8 Eerlijk werk en economische groei9 Industrie innovatie en infrastructuur11 Duurzame steden en gemeenschappen13 Klimaatactie17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Over het initiatief

Economic Board Utrecht heeft zich als doel gesteld  de vraag vanuit de samenleving naar gezond leven in de regio Utrecht kunnen vertalen naar meer banen en investeringen. Denk aan de vraag naar oplossingen voor bijvoorbeeld hergebruik van grondstoffen, ouder wordende mensen, digitalisering en slimme, schone mobiliteit. Dit vraagt nieuwe competenties van de professional van de toekomst en gerichte internationalisering van de regio. Ook intensieve samenwerkingen tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven is noodzakelijk.

EBU vormt daarom in het Get Connected netwerk coalities tussen betrokken partijen. Voor het versterken van bestaande initiatieven, voor matchmaking en voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Met haar keuze voor een groene, gezonde en slimme economie draagt de EBU bij aan de realisering van de Global Goals.

De urgentie voor gezond stedelijk leven is hoog en niemand kan dit alleen!

Over Economic Board Utrecht

EBU organiseert Get Connected bijeenkomsten, biedt nieuwe en bestaande initiatieven een podium, helpt bij de ontwikkeling van groene, gezonde en slimme business cases en bij financiering van initiatieven. Ook biedt EBU hulp bij internationalisering van initiatieven en talentontwikkeling. Sinds 2017 organiseert EBU de Healthy Urban Office Challenge, want: een groen, gezond en inspirerend kantoorgebouw draagt bij aan creativiteit en welzijn van medewerkers en verhoogt werknemerstevredenheid. We zijn een groot deel van de dag op ons werk, waar onder meer binnenklimaat, daglicht, akoestiek bijdragen aan ons welzijn. Een gezond kantoor zorgt ook voor 10 procent hogere productiviteit en kan daarmee bijdragen aan een efficiëntere organisatie.

image desc