Doel 16: Vrede, veiligheid

Doel 16: Vrede, veiligheid

16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Doel 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Het doel: Promoten van vredige en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Tips voor bedrijven:

  • Voorzien van educatie
  • Open discussie platformen die anoniem zijn, zodat uw werknemers hier hun klachten kwijt kunnen
  • Gebruik enkel de producten van bedrijven die zich houden aan de basis mensenrechten, zoals geen gebruik van kinderarbeid, slavernij etc.

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Binnen de millenniumdoelen was er nauwelijks aandacht voor, maar nu is vrijwel iedereen het erover eens dat zonder er vrede, veiligheid en rechtvaardigheid bijna geen ontwikkeling mogelijk is. Corruptie, diefstal en belastingontwijking kost ontwikkelingslanden 1,26 miljard dollar per jaar. Geld dat goed gebruikt kan worden voor armoedebestrijding of om kinderen naar school te laten gaan. En de helft van basisschoolleerlingen in conflictgebieden verlaat school zonder diploma. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar.

Geweld en corruptie
Het geweld in de wereld moet in 2030 flink zijn verminderd. En er moet een einde komen aan het geweld tegen kinderen. Kinderen hebben nog elke dag te maken met uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Corruptie moet omlaag, evenals de illegale wapenhandel.

Recht
Daarnaast moeten rechtssystemen worden versterkt en verbeterd, op nationaal en internationaal niveau. Informatie moet transparanter worden en fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting moeten beter beschermd worden. Meer lezen?

Bedrijven die al werken aan SDG 16; Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten