Stichting Technotrend

Stichting Technotrend

4 Kwaliteitsonderwijs9 Industrie innovatie en infrastructuur

Over het initiatief

Door techniekeducatie naar duurzame ontwikkeling: dat is waar Stichting Technotrend voor staat. Om een duurzame toekomst werkelijkheid te laten worden, is het noodzakelijk kinderen van jongs af aan te betrekken bij de zoektocht naar de mogelijkheden om een duurzame samenleving te ontwikkelen. Door wetenschap, techniek en duurzaamheid in het onderwijsprogramma te integreren wordt de verbeelding en nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld én verwerven ze vaardigheden en kennis die later als vanzelfsprekend worden toegepast. Zo bouwen we, spelenderwijs, aan een brede ontwikkeling voor de kinderen van nu en aan een duurzame toekomst voor de volgende generaties.     

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

Over Stichting Technotrend

De missie bestaat uit drie subdoelen, die ieder hun eigen belang hebben, maar ook interacteren en elkaar versterken in hun bijdrage aan een duurzame samenleving.

  • De stimulatie van praktijkgerelateerd onderwijs,
  • De ontwikkeling van een technologische werkmacht,
  • De creatie van duurzame burgers.

Website: http://www.stichtingtechnotrend.nl/