U-2B Heard

U-2B Heard

Initiatiefnemer van U-2B Heard
Begonnen 2009

3 Goede gezondheid en welzijn10 Ongelijkheid verminderen16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Over het initiatief

Een cliëntenplatform voor en door (kwetsbare) jongeren die in aanraking zijn gekomen met wooninstanties, jeugdzorg en andere instanties, door bijv. het hebben van schulden of problemen in de familiekring. We komen samen en doen onderzoek naar de huidige situatie en denken na over toekomstperspectieven en geven gevraagd en ongevraagd advies. We staan in contact met de gemeente en diverse instellingen. We durven actuele thema’s aan te snijden.

De groep U-2B Heard! onderscheidt zich door de actieve participatie van jongeren uit Utrecht, allen afkomstig uit verschillende wooninstellingen en achtergronden maar met een doel:

Een stem en gezicht geven aan de doelgroep in de stad Utrecht

Over U-2B Heard