Voedseltuin Overvecht

Voedseltuin Overvecht

3 Goede gezondheid en welzijn8 Eerlijk werk en economische groei12 Verantwoorde consumptie en productie13 Klimaatactie15 Leven op het land

Over het initiatief

De oprichters van de Voedseltuin geloven in een wijk waarin het fijn is om elkaar te ontmoeten, te werken en te delen in wat de natuur ons geeft. Met respect voor elkaar en met plezier in het samen oogsten. Hun droom is lokaal verbouwd en (h)eerlijk voedsel uit de eigen wijk, betaalbaar en bereikbaar voor iedereen. Vanuit Voedseltuin Overvecht bouwen zij daarnaast aan een lokaal duurzaam merk: ProefLOKAALOvervecht.

De groenten die in de tuin worden verbouwd wordt verkocht aan restaurants en kookgroepen in de wijk en in de eigen buurtlandwinkel. Van kweken tot eten: zo van het land op je bord, in je eigen buurt.

Over Voedseltuin Overvecht

Voedseltuin Overvecht is een idee van een aantal enthousiaste mensen die wonen en/of werken in de wijk. In 2014 hebben er een aantal inspiratiesessies plaatsgevonden voor lokale partners om mee te denken over het concept van een lokale, duurzame voedselketen in de wijk. Uit deze sessies is een kerngroep ontstaan, die het initiatief verder heeft uitgewerkt.

Voedseltuin Overvecht werkt als een collectief van buurtbewoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties.
De initiatiefnemers van het eerste uur Marianne Houkamp en Ans Klein Geltink zijn de trekkers, de projectleiders. Op de tuin werkt Mark Verhoef, coördinator en buurtbewoner. Er wordt nauw samengewerkt met Reinaerde en OKE Nu Overvecht en met veel partijen in de wijk, die het initiatief steunen.

Website: https://www.voedseltuinovervecht.nl/